Prismotto

Super-Q har vi et livsmotto «Vi skal alltid ha laveste pris på tilsvarende produkt av samme kvalitet»

Hvis noen er billigere ved en feil, så senker vi prisen, så enkelt er det.